สะกดจิตเปลี่ยนนิสัย,ความคิดด้านลบต่างๆ –การเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่ดีคือการเริ่มต้นเปลี่ยนจากจิตใต้สำนึก เพราะสิ่งนี้คือแหล่งผลิตความคิดและการกระทำของท่าน การสะกดจิตบำบัดสามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อเกี่ยวกับนิสัยของท่านได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น การมีพฤติกรรมบริโภคเกินจำเป็นจนเป็นที่มาของน้ำหนักตัวเกิน , นิสัยการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เก็บเงินไม่อยู่ , ขี้เกียจออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งก่อนจะทำการสะกดจิต จะต้องมีการพูดคุยเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ท่านติดอยุ่กับนิสัยเดิมๆ หรือแม้กระทั่งใช้การสะกดจิต นำท่านไปพบสาเหตุที่แท้จริงของนิสัยด้านลบเหล่านั้น