Hypnosis Chiangmai
จัดตั้งโดย พวงแก้ว กองทอง,Cht

พวงแก้ว กองทอง ,C.Ht

    • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(เกียรตินิยมอันดับสอง)
    • สำเร็จการอบรมหลักสูตรย้อนอดีตชาติบำบัดจาก The Weiss Institute, USA โดยคุณหมอไบรอัน แอล ไวส์ จิตแพทย์ชื่อดังชาวอเมริกาที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเขียนหนังสือระดับ Best Seller หลายเล่ม เช่น เราจะข้ามเวลามาพบกันื(Only love is real) 
    • สำเร็จหลักสูตรห้องเรียนพลังจิตสูงจากสถาบันธรรมวรรณศิลป์ หลักสูตรเรียนรู้การสะกดจิตบำบัดและการฝึกหัดใจผ่านหลักคิดวิธีพุทธ
    • สำเร็จหลักสูตรนักสะกดจิต(Certified Hypnotist)จาก American Alliance of Hypnotists, The United States of America

“เรามีความตั้งใจที่จะอาสาเป็นไกด์นำจิตให้ท่านไปสื่อสารกับจิตใต้สำนึก
ของตัวท่านเอง เพื่อปรับปรุงความคิดความเชื่อจากระดับจิตใต้สำนึก
ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของจิตเรา จะดีกว่ามั้ยถ้าเราจะปรุงแต่งให้มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตตนเองและผู้อื่นความตั้งใจของเราช่วยให้ท่านปรับสมดุลจิตใต้สำนึก
โปรแกรมจิตให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของท่าน ให้ท่านมีพลังที่จะพัฒนาจิตใจไปพบความสุขที่แท้จริงภายในด้วยตนเอง”