แนวทางที่ Hypnosis Chiang Mai ใช้เพื่อบำบัด 

โปรดสละเวลาอ่านเพื่อความเข้าใจของท่านเอง

“A problem well stated is a problem half solved”

                                               Charles Kettering

ท่านจะแก้ปัญหาใดๆในชีวิตก็ตาม ท่านจะต้องรู้ว่าท่านมีปัญหาอะไรเสียก่อน หากท่านรู้ก็เท่ากับว่าท่านมีจุดหมายปลายทางแล้ว ท่านจะสามารถระบุสถานที่และเวลาที่ท่านจะไป เมื่อนั้นนักสะกดจิตจะสามารถเป็นไกด์นำจิตของท่านไปยังสถานที่ที่ซ่อนเร้นภายในจิตใจ เพื่อให้ท่านทำงานกับจิตใต้สำนึกตัวเองและหากทำได้สำเร็จ ปัญหานั้นจะเบาบางลงหรือไม่กลับมากวนใจท่านได้อีก

ดังนั้นแนวทางของเราคือ การช่วยให้ท่านได้สามารถระบุปัญหาที่แท้จริงออกมาก่อนที่จะหาทางแก้ เพราะไม่เช่นนั้น เราก็จะแก้ไปผิดทางด้วยเช่นกัน

เราตั้งใจที่จะเรียนรู้ศาสตร์การสะกดจิตทั้งของไทยและตะวันตก เพื่อให้ได้แนวทางที่หลากหลาย กว้าง และลึก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับบำบัดอย่างสูงสุด เนื่องจากความเข้าใจที่ว่าคนเรานั้นแตกต่างหลากหลาย การบำบัดรักษาเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการบำบัดแต่ละราย ไม่สามารถที่จะใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่งเพื่อบำบัดทุกคนได้

ในการบำบัด เราจะทำความเข้าใจกับผู้เข้ารับการบำบัดก่อนว่า วิธีนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกในการรักษา หากได้ผลจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านได้ในเวลาอันสั้น โดยฉับพลัน เสมือนการรดน้ำต้นไม้ที่รากเป็นการแก้ได้ตรงจุด แต่หากประเมินเบื้องต้นว่าท่านมีอาการทางจิตเวช โรคซึมเศร้า โรคย้ำคิดย้ำทำ เราอาจแนะนำให้ท่านพบจิตแพทย์ก่อน เนื่องการโรคเหล่านี้มีการหลั่งสารเคมีในสมองที่ผิดปกติ จำเป็นต้องปรับสมดุลในส่วนนั้นก่อน

สุดท้ายนี้อยากขอเน้นย้ำให้เข้าใจว่า ผู้ที่จะบำบัดท่านได้ดีที่สุดคือตัวท่านเอง นักบำบัดเป็นผู้ออกแบบแนวทาง กระบวนการ เพื่อช่วยให้ท่านค้นพบสาเหตุของปัญหาและลงมือแก้ไขในระดับจิตของท่านเอง ดังนั้นจึงสำคัญมากที่ท่านจะต้องทำงานกับตัวเอง ด้วยการทบทวน ทำการบ้าน และประเมินตนเองร่วมกับผู้รับบำบัด และถึงในจุดหนึ่ง หากการบำบัดแนวทางนี้ไม่ได้ผลกับท่าน นักบำบัดใคร่ขอให้ท่านเข้าใจและยอมรับว่าการรักษาแนวทางนี้อาจยังไม่เหมาะกับท่านในเวลานี้ เพียงขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกแนวทางที่ดีที่สุดกับตน ซึ่งนักบำบัดก็พร้อมที่จะแนะนำแนวทางอื่นๆให้ท่าน หากท่านต้องการ